Disclaimer van de website AnyMotion.nl
  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

     • de eigenaar: de eigenaar van deze website;

     • gebruik(en): alle denkbare handelingen door bezoeker;

     • u:de gebruiker (bezoeker) van de website;

     • de content : alle (tekst en afbeeldingen en videos) in de website aanwezige inhoud;

   1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

   1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.

   1. De eigenaar streeft ernaar de website altijd beschikbaar te stellen, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

   1. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

   1. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

   1. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

   1. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer of de website, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website.