Bedijrfsvideo : Digitale vrachtbrief van Transfollow

Een collega bedrijf, Mediageniek, produceerde een video van het product de digitale vrachtbrief voor Transfollow.
AnyMotion werd hierbij ingehuurd en verzorgde geluiddopnamed op locatie en de montage en oplevering van deze bedrijfsvideo.

Audio recording & video edit : Marald Bes | AnyMotion
Productie & Camera : Paul Vleghaar & Bart Schreuder | Mediageniek