Privacyverklaring

Persoongegevens die worden verwerkt

AnyMotion kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van AnyMotion, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AnyMotion verstrekt. AnyMotion kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom AnyMotion gegevens nodig heeft

AnyMotion verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan AnyMotion uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Bewaren van gegevens

AnyMotion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

AnyMotion verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van AnyMotion worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. AnyMotion gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

AnyMotion maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van AnyMotion bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, anoniem (gemaskeerd IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan AnyMotion te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. AnyMotion heeft hier geen invloed op.

AnyMotion heeft Google geen toestemming gegeven om via AnyMotion verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anymotion.nl. AnyMotion zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

AnyMotion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van AnyMotion maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AnyMotion verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AnyMotion op via info@anymotion.nl.

www.anymotion.nl is een website van AnyMotion.

AnyMotion is als volgt te bereiken :

Adres: Zuiderkeerkring 152, 2408 TZ, Alphen aan den Rijn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
KvK Rijnland 2810.3674 

Telefoon : +31 (0) 647220785

E-mailadres: info@anymotion.nl